5 Şubat 2011 Cumartesi

Bazı Define İşaretlerinin Anlamları


Adam: Kaya
üzerinde elinde başak, şimşek v.s tutuyorsa, sakallıysa ve etek
giymişse Hitit Tanrısı tasviridir. Gömü işareti değildir. Tarihi
eserdir. Tahrip etmeyiniz. Geçmiş tarihte yol kenarlarına yapılmış ve
yolu ifade ettiği bilinmektedir. Kaya bloklarında yapılmış kabartma
adam sembolleri ise, kral veya lider mezarını (kaya mezarı) ifade
edebilir.Uygarlıklara ait olduğundan define işareti değildir.Durumu
müzeye bilgi vermelisiniz. Bunların haricinde ki adam işaretleri gömü
işaretleride girmektedir.Çizim veya kabartma olabilir. Çizimde çizgiler
yön verebilmekte,kabartmada ise farklılık gösteren tarafı yön
vermektedir.

Akrep: Akrep yuvası olabilecek bir taş aranır,
bu taşın altında gömü olabilir. Civarda yerin altında bir odacık ta
olabilir. Akrebin veya kuyruğunun baktığı yönler özellikle dikkate
alınmalıdır. Akrep, önemli eşkiya işaretlerindendir. Tehlike arz
etmektedir. İşçiliği çok zor olan gömü işaretidir.Kayalarda araştırma
yapmalısınız. Cihaz yardımı almanızı öneriyoruz.

Aslan: Antik dönemlerden kalma saray veya
benzeri seviyedeki harabelerin giriş ve yürüme bantlarında bazen açıkta
veya toprak altında bir aslan heykelinin bulunması sık yaşanan
olaylardandır. Şayet bunlardan bir tanesine rastlanırsa bilinmeli ki
burası sarayın giriş yoludur. (Aslanlı yol) aynı zamanda bu tür bir
heykel tek olmayacağı için aynı mekânda ve yolun sağlı sollu giriş
noktasında bundan iki tane olacaktır.

Ayrıca,Ortaçağa ait sembolizmin bir öğesidir. Bu da yine Hz İsa’ yı
simgeleyen motiflerden bir tanesidir. İsa peygamber sık sık resim ve
heykel sanatında soylu aslan, aslan gibi insan düşüncesiyle
betimlenirdi. Tanrının oğlu olarak nitelendirildiği için cesaret, güç
ve krallık anlayışlarına dayalı olarak Hz. İsa�nın bu motifle ifade
edilmesi yaygın bir oluşumdur.

Bunların haricinde, Aslan işaretleri mağara,mezar ve kayalar üstünde
işaret olarakda kullanılmıştır. Bunlar gömüyü simgelemektedir. Aslan
işareti olan her gömü, liderlik vasfı taşıyan insanların hazinesi
anlamına gelmektedir. Mağara önlerinde yapılmış bir işaret ise,
kapatılmış oda aramalısınız. Açık bir mağara yoksa, ağzı kapatılmış
doğal görünüm verilmiş mağaraya uygun yerler bakmalısınız. Ülkemizde
deniz kıyısına yapılmış aslan işaretleri bulunmaktadır. Bu işaretler,
deniz korsancılığı yapmış korsan liderlerini simgelemektedir. Suyun
içinden girişleri olduğu defalarca görülmüştür. İşçiliği zor fakat
hazinesi büyük olan güzel işaretlerden birisidir.

At veya Binilmiş At: Atın veya binicisinin
baktığı yönde ata binmeye yarayan bir taş, bu taşın yanında da gömü
olabilir.At başına çok dikkat edilmelidir.Atın başı toprağa bakıyorsa
gömü; başının,ayaklarının,kuyruğunun,kulaklarının farklı olanı
istikametinde çok yakında olabilmektedir. Fakat at veya üstündeki
binici önlerine düz istikamete bakıyorlarsa gömü; yakında
değil,baktıkları istikamettedir.Bu durumda istikametinde farklı bir
işaret aramalısınız.Ata binmiş insan figürün
elindeki eşya define için bir nişanedir dikkatlice
incelenmesi gerekir.

Ayak: Sağ ayak resmi ise ayak parmakları
istikametinde sağ taraf araştırılır. Sol ayak resmi ise ayak parmakları
istikametinde sol taraf araştırılır. Hem sağ hem sol ayak izi yan yana
ise ayak izlerinin istikametinde bakılır, ileride farklılık gösteren
yerler araştırılır. İddiaya göre tek ayak resmi varsa gömü yakında, iki
ayak izi varsa gömü uzaktadır.

Ayak İzi: Ayak izi istikametinde araştırma
yapılması gerekmektedir. Horasan sıva ile yapılmış ayak izlerinin önemi
daha büyüktür. Belli bir işçilik sarfedildiğinden gömününde büyük
olduğu anlamını çıkarabiliriz. Ayak izi istikametinde, doğaya aykırı
farklılıklar gözlenmelidir. (Ağaç,renkleri farklı taş,kaya
v.b..,çeşme,taş veya toprak yığma,orada olmaması gereken birşey).
Mağara taban,tavan veya duvarındaki oyulmuş veya çizilmiş ayak izinin
herhangi bir yere basıldığında mekanik olarak çalışan bir tuzağın
olduğunu ve çalıştıktan sonra durdurulamayacağını simgeler. Basılan yer
tuzakları bir tane olabileceği gibi bir kaç tane değişik tuzakta
olabilir.

Ayı: Gömü sembolü olabilir, bir ayağı eksik
“topal ayı” olursa orada define olduğunu iddia eden defineciler ve
siteleri çoktur. Biz site olarak bir insanın değerli
eşyalarını,paralarını nereye gömebilir,saklayabilir mantığından yola
çıkarak araştırmalar yaptık. Ayı işaretinin bulunduğu bölgelerde,
muhakkak önü gizlenmiş şekilde bulunan in veya mağaralarla karşılaştık.
Ayrıca bir bulgumuzda, ayı işaretinin baktığı yönde dere kenarında
balık işareti ile karşılabilinir. Şelale arkasında oluşan ve dışarıdan
görülmesi zor olan mağara oluşumlarınada çok dikkat edilmelidir.

Balık: Akarsu, göl,göletlerdeki kayalara
çizilmiş çok çeşitli balık resmi ve figürleri yakın bölgede bir
hazinenin olduğunu ifade eder. Balık genel olarak hazine olarak
nitelendirilir. Balık ile ifade edilen hazinenin yerini bulmak hem
kolay hem de çok zordur. Balığın
büyüklüğü-küçüklüğü,eğimi,yönü,pozisyonu,tek-çift olup olmadığı,yanında
başka sembollerin olup olmadığı gibi konular uzmanlık isteyen
işlerdir.Civarda bir mağara veya mahzen vardır, burada saklanmış para
olabilir. Balık aynı zamanda bir Hıristiyanlık sembolüdür (Hz. İsa’nın
sembolü), balıkla beraber haç işareti varsa, insan tasviri varsa
yakında kilise veya ayin yeri vardır. Böyle ise burada define olmaz.
Tahrip etmeyiniz. Şelale yakınlarına yapılmış balık işaretlerinde ise,
şelalenin döküldüğü yerde araştımalarınızı sürdürmelisiniz. Kaya
farklılıklarına muhakka dikkat etmelisiniz.

Balina veya Balina yavrusu: Define işareti
olarak kullanıdığı az rastlanan işaretlerden birisidir. Tek başına
yapılmış baline işareti gömüyü simgelemektedir. Bu işarette dikkat
edilecek püf nokta, balinanın kuyruğunun yukarıya kıvrımlı olup
olmadığıdır. Kuyruğunun kıvrımı yön vermekte olup yakınında horasan
sıva ile doğal görünüm verilmiş yerleri kontrol etmenizi ısrarla
önermekteyiz. Balina işareti farklı figürlerle beraber yapılmış ise
antik yunan mitolojisine göre Poseidon (Okyanusların Tanrısı, Deniz Tanrılarının Tanrısı) anlamını taşımaktadır. Aynı şekilde yavrusu ise,Naiads,Naiades
(Tatlı su perileri (göller, nehirler, kaynaklar ve çeşmeler) anlamını
taşır. Uygarlık sembolü olup, defineyi değil hazineyi simgelemektedir.
Sit alanı içine alınacak bölgeleri kapsar. Buradan uzak durunuz ve
mümkünse müzeye bilgi vermenizi öneriyoruz.

Balta: Eşkiya ve ermenilerinde kullandığı az
rastlanır işaretlerdendir. Balta işaretinde dikkat edilmesi gereken
baltanın ucunun arka tarafının yapılıp yapılmadığıdır. Eğer arka uç
yapılmış ise iki uç karşılaştırılmalı ve farklı olan yönde eski tarihi
ağaçlara dikkat edilmesini öneriyoruz. Tamalayıcı işaret büyük
olasılıkla ağaç olacaktır. Ağaçların olmadığı yerde matematik hesabıda
kullanabiliriz. Baltanın boyu ölçülerek yön veren istikamette metreye
çevrilerek, sayının katlarını kullanarak arazinin konumu dikkatlice
incelenmelidir. Bunun haricinde balta işaretleri insan veya farklı
figürlerle birlikte kullanılmış ise, yine yunan mitolojisine göre (Centaur'ları) bedenlerinin üst kısmı insan, alt bölümü at şeklinde olan yaratıkları ifade edebilmektedir.
Sit alanı içine girecek uygarlıklara ait bölge olabilir. Bölgeyi müzeye
bildirmeniz defineci olarak doğru bir davranış olacaktır.

Baston: Kabartma olarak yapılmış baston
işaretleri, bulunduğu bölgenin haritası gibidir. Eski bir yolun
güzergahını vermiş olabilir. Bu istikamette baston kıvrımında doğaya
aykırı farklılıkları iyi derecede gözlemlemeliyiz. Ayrıca baston
işareti, mağaranın veya tünelin şeklinide vermiş olabilir. Bu durumda
ise yakınında mağara olma olasılığı olan kayalıklarda kapatılmış
alanları,önleri tıkanmış alanları kontrol etmeliyiz. Doğal görünen
kayalarada özellikle dikkat etmenizi öneriyoruz.

Binek taşı: Binek taşının genel anlamı, taşa
otur karşına bak ve ikinci işareti aramalısın olarak bilinmektedir.
Yaptığımız araştırmalara göre, binek taşı zirve bir noktada yapılmış
ise, işaretin yapılmış olduğu zirve tepeden daha yüksek zirve tepede
araştırma sürdürülmelidir. Bilinen eşkiya işaretlerindendir. Eğer binek
taşı işareti, engebeli bir arazide yapılmış ise, kesinlikle cihaz
yardımı almalısınız. Doğal görünen etraftaki kayaların altında gömü
saklanmış olabilir. İşaretin etrafıda kontrol edilmeli ve binek taşı
işaretinin yakınlarında düz bir taş varsa gömü bu taşın altındada
olabilir.

Boğa ve Koç: Birçok uygarlığın güç sembolü
olarak kullanıdığı figürlerin başında gelir. Sanatsal olarak oldukça
büyük ölçülerde yapılmış bu süslemelerin bulunduğu yerde tarihin izleri
olan uygarlıkların yaşantı yeri olduğunu anlarız. Bunların dışında,
küçük ebatta yapılmış koç,boğa veya boynuzlarının işlendiği işaretler
kesinlikle gömüyü ifade etmektedir. Aslan ve kartal işaretlerinde
olduğu gibi güç,kuvvet anlamındadır. Bu anlamdan yine liderlik vasfı
taşıyan üst düzey bir insanın gömüsü olduğunu çıkarabiliriz. Boynuz
işaretinde, işaretin tam karşısında ki kayalık bölge çok iyi derecede
araştırmalı. Koç veya boğa işaretinin tam yapıldığı yerlerde ise,
civarda yürüme mesafesinde önü doğal kayalarla kapatılmış olabilecek
delik,mağara gibi yerlere çok dikkat edilmelidir.

Çarık veya Ayakkabı: Ayak uçunun baktığı yönde
10 metre kare kadar bir alan içinde ikinci bir işaret daha bulun. eğer
yoksa çarığın bulunduğu kayanın altına doğru araştırmanızı
sürdürmelisiniz. Çarık işareti tepelik bir alanda ise, baktığı yöndeki
zirve noktalarda yığma olup olmadığına bakmalısınız. Çarık veya
ayakkabı işaretinin yapıldığı yerin çok yakınlarında, toprak seviyesi
altında kapatılmış mağaralarda olduğu belirlenmiştir.

Çarpı ( X ): Tüm sitelerde çarpı işareti son
nokta olarak açıklansada biz site olarak şiddetle buna karşı
çıkmatayız. Sebebi ise, çarpı işaretleri üzerinde yapmış olduğumuz çok
ayrıntılı çalışmalardır. Yön verici ve hedef şaşırtan yanıltıcı işaret
kanısına vardık. Dikkat edilmesi gereken önemli nokta ise, çarpı
işaretine yönlendirmiş bir önceki işaretin çarpıya zıt tarafında
araştırma sürdürülmelidir. Bunun haricinde ise, çarpı işaretinde
farklılık gösteren uçları istikametlerinde ve ters istikametlerinde
araştırma yapılırken, mağara olabilecek kayalara dikkat edilmesinide
önermekteyiz.

Çekiç veya Kazma: Taş oymacılığı ile
uğraşanların el aletlerini simgeler. Bu anlamdan yakınlarında maden
ocağı olduğu anlamıda çıkarabiliriz. Yaptığımız araştırmalarda çekiç
işaretinin yapıldığı bölgelerde çok yakınlarında kapatılmış maden
ocakları bulunmuştur. Diğer bir anlamı ise, çekiç ucunun yönünde
sapının uzunluğunun metre ölçümü istikametinde doğaya aykırı değişimler
ve farklılıklar gözlenmelidir. Kırmak anlamıda geldiği için, işçiliği
oldukça zor olan gömü işaretlerinden birisidir.Kapatılmış mahsen,oda
olabilir,tünel anlamınıda ifade ettiği bilinmektedir.

Çıplak Kadın: Uygarlıklara ait önemli şahsiyet
mezarlarını ifade edebilmektedir.Resim ve figürler arasında veya tek
başına çıplak kadın resmi ve bir yılanın kadının belinden başlayıp omuz
başına çıkması veya hareket edip omuz başında başının olması bu bölgede
çok önemli bir kral veya kraliçe mezarları olduğunu simgeler. Bu
figürler diğer figürlerle tamamlanıp mezarın yönünü veya yerini işaret
eder.Bu tip semboller, genellikle kabartma ve bölgeye hakim kayalık
noktalarda olmaktadır. Bunların haricinde yapılan kadın işaretleri
uygarlıkları simgelemez,define işaretidir. Mantıklı düşünerek işarette
yön veren farklılıklara göz atmalıyız. İkinci işareti göstermektedir.

Çiçek (Gül-Papatya...v.b): Çiçek işaretlerinin
bulunduğu bölgede eski mezarlık alanı aramalısınız. Mezarlık alanda
farklı olan bir mezar olmalı. Bu mezar üstündede çiçeği anımsatan
işaretler olabilir. Bulduğunuz takdirde doğru hedef üstünde olduğunuzu
göreceksiniz. Bilinen gömü işaretlerindendir.Ülkemizde genellikle
ermenilerin bıraktığı işaretlerdendir. Çiçek işaretinde yapraklarından
birisi eksik yapılmış ise, eksik yaprağının istikametinde araştırmaya
devam etmeli, eksik yaprağın yapıldığı kaya altında veya civarında
araştırmanızı sürdürmelisiniz.

Değirmen taşı: Taşın altı araştırılır,değirmen
taşının ortasında ki deliğin uzunluğu ölçülür. Çıkan santim metre
olarak hesaplanmış olabilir. Kazıya değirmen taşının bulunduğu yerden
başlanmalıdır.Toprağın durumu size yön verecektir. Gömüyü simgeleyen
değirmen taşları, toprak altında olup son nokta işarettir. Değirmen
taşının olduğu yeri gösteren tamamlayıcı işareti çözmek bunun için çok
önemlidir. Toprak üstünde olan değirmen taşları gömüyü ifade
etmemektedir.

Delik oyulmuş taş: Oyulan delikten bakılır ve
ileride farklılık gösteren yerler aranır. Her iki taraftanda bakmak
mümkünse, bakılmalıdır. Yakın civarında taş veya toprak yığma olma
olasılığı kuvvetli. Bu durumlarla karşılaşılmadığı takdirde, deliğin
gösterdiği istikamette ki kayalık bölgelerde araştırmanıza devam
etmenizi öneriyoruz. Ayrıca deliğin bulunduğu kayayıda çok iyi
incelemek gerekir. Zira farklı işaretler olabilir.

Deve: Yürüyen deve gömünün daha ilerde, duran
deve gömünün hemen orada olduğu şeklinde bir yorumla açıklanmaktadır.
Devenin üzerinde yük varsa yakında gömü olduğu ısrarla iddia
edilmektedir.Deve belli bir hazine veya değerli eşyaları simgeler. Çok
iyi incelenmeli diğer figürlerle bir çözümlenmelidir. Develer para
anlamı taşıdığı gibi deve ile taşınabilecek eşyaları da simgeler.

Dirgen: Dirgen bir tarım aletidir.Harman gibi
düz bir alan yerde araştırma yapmalısınız. Düz bir kaya varsa tam o
noktaya yönelmeli ayrıca diğer farklılıklarıda gözden kaçırmamalısınız.
Unutmayalım gömüler neredeyse hepsi kayalar hedef alınarak
saklanmıştır.Önce kaya ve kaya altlarını kontrol ediniz. Eğer böyle bir
kaya yoksa o zaman toprak üstünde ya çukur bir yer yada tümsek gibi bir
yer arayınız.Tümsek ufak çakıl yığını olacaktır.Dirgen derecesi kral
gibi olmayan bir idarecinin gömüsü yada mezarıdır.Sap kısmını ölç 1 cm
bir adımdır veya metredir. Sapın baktığı yöne doğru araştırma yapılmalı
ve bu alan içinde farklılıklar yok ise cihaz yardımı alınmalıdır.
Önemli bir husus ise, dirgen işaretinin yunanlılar zamanında 5 veya 50
anlamınıda içerdiği araştırmalarımız sonucu bulunmuştur.Bu bilgide
definecilik için önem teşkil edebilir.

Doğan veya Şahin: Doğan yada şahin yırtıcıdır,
görme kabiliyeti gelişmiştir.Avını çok uzakta olsa bile
görebilir,yakalar ve ayakları arasına alır öyle yer. Büyük ihtimalle
eşkiya yada savaş gömüleridir.Gömüsü genelde kapalı mekanlar içinde
olduğu bilinmektedir. Gömüsü çok yakında veya uzakta olabilir. Fakat
işaretin bulunduğu yerin görüş noktasında olmalıdır. Başı veya
pençeleri yön verebilir.Kesin gömü işaretidir.

Domuz veya yavruları : Definecilikte en çok
önem verilen işaretlerden biri domuz ve yavrularıdır. Her definecinin
merak ettiği,fakat çok az definecinin gördüğü nadir işaretlerden olup,
ayrıca dinsel inanç gereği için bir sembol olarakta kullanılmıştır.
Domuz doğurganlığı ile bilinmektedir. Bereketi de simgeler. Beyaz
domuzun gümüşü simgelediği söylenegelen rivayetlerdendir.

1-Domuzun yavruları resmedilmişse ve yavrular ana domuzun etrafında
dağınık olarak duruyor iseler büyük domuzun baktığı yönde domuzların
toplam sayısı ve katları kullanılarak araştırma yapılmalıdır. Define
genellikle mirastır. Ya aile reisinin yada bir yöneticinin altınlarıdır.

2-Domuz önde yavrular peş peşe sıralı ise tümünün baktığı yöne doğru araştırma yoğunlaşmalı.

3-Yavrulardan bir tanesi diğerlerinden farklı olarak arkaya bakıyorsa
gömü sürünün gittiği istikametin tersi istikametinde her yavru için bir
veya on adım mesafede olup, genelde kayanın altına denk düşmektedir.
Mesela dört yavru varsa gömü ya dört adım ileride yada kırk adım
ileride olup, derin mesafededir. Bazen bu figür geriye doğru 30 metre
mesafede kayanın altında şeklinde de ifade edilmektedir.

4-Roma iktidarı döneminde ölümsüzlük ile bütünleştirilmiş olup, kanatlı olarak görülebilmektedir.

5-Domuz gömüsü zor ve derindedir. Bir bakıma tavuk ve civcivler konusu
ile benzerlik gösterir. Bu tür işaretleri bulduğumuzda kesinlikle
tahrip etmemeliyiz.

Ejderha: Gömü işareti olarak sıkça
kullanılmamıştır. Tarihte ki uygarlıkların tanrı olarak taptığı bir
sembol olarakda kullanılmıştır. Bazı uygarlıklarda ejderhayı
duvar,mağara süslemelerinde kullanmışlardır. Gömü işareti olarak
kullanılan ejderha işaretleri genellikle çizim değil kabartma olarak
yapılmıştır. Kuvvetli ve tehlikeli bir hayvan olduğu için, gömüsü
büyüktür, işçiliği çok zordur ve tehlikeler içermektedir.
Araştırmalarımızda ejderha işaretinin bulunduğu alanlarda, ağzı
kapatılmış mağaralar ve mağaraların dar tünelleri tespit edilmiştir.
Ejderha işaretleri birkaç tünelide ifade edebilir.

El: El parmaklarının yönü araştırılır.
Özellikle dikkat edeceğimiz nokta ise, parmakların farklı yöne bakan
parmağı istikametinde araştırmamızı sürdürmektir. Tek başına işaret
değildir, farklı parmağın yön verdiği istikamette tamamlayıcı
işaretleri bulacaksınız.Elin yanındaki işaretler size yön ve derinliği
gösterme olasılığı bulunmaktadır. Yunanlılar yemin olarak el işaretini
kabartma olarak kullanmışlardır. Bu açıklamadan, yeminli gömü
anlamınıda çıkarabiliriz veya toplu olarak saklanmış gömü.

Eyer: Eyere bin karşına bak dikkatini çeken
yüksek bir kaya olacak bu kayanın tepesine çık balyoz ve murçla kapağı
kaldır güzel bir define seni bekliyor.Bu açıklama tüm define
sitelerinde olan genel bir anlam teşkil etmektedir. Biz eyer
işaretlerinde mantıkla hareket ederek sonuca ulaşmanın yollarını
aradık. Eyer işaretinin çevresinde ki kayalıklarda baca şekli verilmiş
oyma deliklerin olup olmadığını kontrol ediniz. Zira bir bölgede eyer
işaretinin 20 metre yakınında böyle bir yer tespit edilmiştir. İşaretin
bulunduğu yer ormanlık bir alan ise görünen kayalık zirve noktaya
gidilerek tamamlayıcı işareti aramalısınız.

Gazlı Mağara: Yer altında ulaşılması güç olan
mağaralara girildiğinde ilk dikkat edilmesi gereken mağaranın zehirli
gazla dolu olup olmadığıdır. Mağara tavanında yarasa yuvaları varsa
veya mağarada canlı hayvan yaşadığına dair izler varsa mağarada gaz
olayı yoktur. Genelde zehirlenmeler çok yavaş gerçekleşir. Canlı hayvan
yaşamamışsa mutlaka gaz maskesi ile girilmelidir. Genelde defineciler
bu gazla yavaş yavaş zehirlendiği için hiçbir şey anlamadan ölürler.
Gaz olasılığı yüksek mağaraları havalandırarak ve gaz maskesi ile
girilmelidir.

Geyik: Bu tip işaretlerden geyik, genellikle
zirve dağ veya tepelerin başlangıç noktasına yapılmıştır. Yapıldığı
kayanın bulunduğu zirveye çıkış istikametinde heryer çok iyi
gözlenmelidir. Geyiğin başı,boynuzları veya ayakları yön
verebilmektedir.

Göz: Bu işaret ülkemiz arazi şartlarında
kabartma ve oyma olarak yapıldığı görülmüştür. Bilinen anlamı gözün
baktığı istikamette farklılıklar tespit edilip araştırma devam
ettirilmelidir. Biz yine mantıkla yola çıkarak, göz işaretlerinin
gömüyü gösteren son nokta olduğunu düşünmekteyiz. Göz üzerindeki kirpik
çizgi sayısı metre veya adım ölçüsü verebilmektedir. İşaretin farklılık
gösteren istikametinde bu ölçüler ve katları hesaplanılarak gömü
aranmalıdır. Büyük olasılıkla oyulmuş bir kayanın içinde konulan
mal,küp içine konulan mal anlamını teşkil etmektedir.

Güneş: Tek başına olmayabilir, fakat güneş
işaretinin bulunduğu her işaret çok önemlidir. Liderlik vasfı taşıyan
insanları simgeler. (Kral,komutan ..gibi).İşaretin bulunduğu bölgede
güneşin doğuş istikametinde ışıklarının ilk vuracağı zirve pepede
araştırma yapmanızı önermekteyiz. Diğer önerimiz ise, işaretin yapılış
aşamasında beraberinde yapılmış murç izlerinin ve kıvrım çizgilerinin
olup olmadığına bakınız. Bu tür durumlar yön
verebilmektedir.Beraberinde hilal işaretide kullanılmışsa büyük bir
olasılıkla kral mezarıdır. Uygarlıklara aittir. Bölgenin bağlı
bulunduğu müzeye durumu bildirerek, defineci olarak doğru hareket etmiş
olacağız.

Güvercin: Güvercin anlamı farklılıklar
göstermektedir. Tek başına ve kanatlarını açmış güvercin gömünün çok
yakın mesafede olduğunu ifade etmektedir. İşaretin çevresinde ki doğaya
aykırı farklılıklar gözlenmelidir. Birbirlerine bakan iki güvercinin
anlamı ise, bulundukları yerde gömünün olduğunu ifade etmektedir. Uçan
bir güvercin ise, farklı bir işarete yön vermekte olup, gömünün uçtuğu
istikamette olduğunu ifade eder.

Haç (İstavroz): Haç (istavroz) lar
uygarlıkların mezarlarını,mezarlık alanlarını ifade ettiği gibi, bu
uygarlıklara ait ibadet yerlerinide ifade edebilir. Yabancı
medeniyetlere ait haç ve istavrozlar çok farklı şekillerde yapılmıştır.
Mezarı ifade ettiği için gömü anlamına gelmez. Fakat eşkiya,ermeni ve
yahudilerin haç işaretleri ise kesinlikle gömüyü ifade etmektedir.
İşaretin kısa veya uzun kolları istikametinde,bulunduğu yerde araştırma
yapılması şarttır.

Halka ve Halkalar: Tek halka, gömünün düz
arazide toprak altına saklanıldığını ifade edebilir. İşarete göre
düzlük alanda araştırma yapmalısınız. Birbirine geçmiş halkalar ise,
tehlike anlamını taşıyabilir ve 1 km alana kadar olan yığmalarıda ifade
edebilmektedir. Toprak altında halka sayısınca oda veya mahsen
olabilir. Birbirine geçmiş halkalar,odalardan birbirlerine geçiş
olduğunu anlamınıda ifade edebilir.Duvarlarda veya herhangi bir taş
üstüne çizilen halka işaretleri veya halkanın kendisi burada birden
fazla ve çok büyük tuzakların olduğunu anlatır. Halka figürleri tekte
çizilmiş olabilir bir kaç figürün arasında da olabilir. Tuzakların biri
aşılırken veya bertaraf edilirken diğer tuzakların çalışabileceğini
unutmamak gerekir. Halkanın anlam ve çeşitlerini o yerin önemi ile
eşleştirebilirsiniz.

Hamile Kadın: Bu işaret, defineciler
tarafından çok aranan ve çok sevilen bir işarettir. Fakat
söylentilerdeki gibi malı karnında değildir.İşareti yapan kişinin bu
kadar aptal olduğunu düşünüyormusunuz? Bir bebeğin doğuşundan ölümüne
rahat yetecek kadar gömüsü olduğunu anlamını çıkarabiliriz. Hamile
kadının eli karnında ise, gömüsü işaretin düz karşısında aranmalıdır.
Elinin karnında olması gömünün taş blokla kapatılmış olduğunu ifade
etmektedir. Hamile kadının eli veya yüzü farklı bir noktaya bakıyorsa,
istikametinde araştırma yapılmalı, çevre çok iyi gözlemek gerekir.

Hilal, yıldız: Bu resimlerin içinde “+”
işareti varsa resmin yanında gömü olabilir. Tek başına hilal işareti
mezar anlamındadır.Ağzının açık kısmı yönünde araştırma yapmalısınız.
Tek başına yıldız işareti fazlaca kullanılmamasına rağmen, açık
anlamını taşımaktadır. İşaretin bulunduğu arazide yakınındaki düzlük
arazide araştırma yapmalısınız. Ay ve yıldız birlikte işaret olarak
yapılmışsa, ermenilerin kullanmış olma olasılığı bulunmaktadır.
Ülkemizde ki bazı köprü ve kemer ayaklarına yaptıkları görülmüş ve
yakınlarından gömülerin çıktığıda bilinmektedir.

İbrik: Su veya gölet kenarlarındaki taşlara
çizilmiş İbrik figürü su kenarında ve genelde çizilen taş çevresinde
para olduğunu ifade eder. Ama bu para büyük değildir. Eski ermeni
evleri cephelerinde, çeşme kenarlarında yapıldıklarıda görülmüştür.
İbriğin genellikle ucu yön vermiştir. Gömü hemen yakınındadır.

Kadın: Kadının baktığı istikamet incelenir.
Dikkat edilecek nokta ise, kadının kolu veya parmaklarının farklılık
gösteren yerleridir. Farklılık gösteren istikamette araştırma
yapılarak, doğaya aykırı durumlar çok iyi derece gözlenmeli. Bayan
takılarından oluşan gömü olma ihtimali çok yüksek.

Karaca: İşaretlerin yapılış esnasında yapan
insan, mantık yolunu kullanmıştır. Karaca işareti ise, genellikle
geyiklerin zıttında dere veya ırmak kenarlarında yapıldıkları
görülmüştür. Karaca ayak izleri yön verici işarettir. Karaca tek başına
ise, baktığı istikamette gömü çok yakındır. Farklı renkte ki
kayalar,düz kaya bloklarına,dere içlerindeki farklı kayalara bakılmalı
ve çevre çok iyi gözlenmelidir. Gömüsü çok basit yerde olup,işçiliği
çok kısa sürmektedir.

Kapalı Mağara: Taş veya üzerine çizilmiş büyük
yarım ‘O’ harfi şeklinde veya biraz daha oval çizgi çok yakın bölgede
bir mağara olduğunu işaret eder. Ancak bu mağaranın figürlerin
çizildiği dönemde hiçbir giriş ve çıkışın olmadığını ifade eder. Bu tür
mağaralara ilk giriş mutlaka tuzaklıdır, gazlıdır ve çok tehlikelidir.

Kaplumbağa(Tosba): Kaplumbağanın baktığı
istikamette ki renk olarak farklı, şekil olarak farklı taşların altı
araştırılmalı. Kaplumbağanın sırtı yapılmış ise dikkat edilmeli. Bir
ayrıntıda kaplumbağanın istikamet verecek başı,bacağı,kuyruğu gibi
unsurlarının yönünde bulunan yuvarlağımsı veya işlemeli taşların içinin
kontrol edilmesini ilave etmekteyiz. Gömüsü çok yakınlardadır.

Kare veya Dikdörtgen Oyma: Kare oyma tek veya
çoklu olabilir.Kare veya dikdörtgen oyma işaretinin bulunduğu kaya
üzerinde ki murç izleri olup olmadığına önemle dikkat etmenizi
öneriyoruz.Bırakılan murç izleri yön verebilmektedir ve murç sayısıda
mesafe verebilmektedir. Her biri kapalı daha önceden toprak veya kaya
arkasına kapatılmış odacık,oda,odalar (mahseni) ifade etmektedir. Kare
oymanın bulunduğu yerde kayalık bölge varsa, araştırmanızı boşluk
alacak şekilde yapmalısınız. Bulunduğunuz bölgede topraklık alanda ise,
toprak üzerindeki çökmelere,tümseklere ve yığmalara çok dikkat
etmelisiniz.

Kartal: Kartalın baktığı istikamette veya
kuyruğunun gösterdiği istikamette araştırma yapılır. Kartal işaretide,
liderlik vasfı taşıyan çok önemli işaretlerin başında gelir. Tek başına
kartal için, baktığı yönde veya hemen karşısındaki tepenin zirve
noktasında araştırma yapmalısınız. Birbirine bakan iki kartal ise,
karı-koca yani iki önemli çift şahsiyetin gömüsü olduğunu ifade eder.
Düz kaya bloklarını çok iyi gözlemlemelisiniz. İki kartalın ortak
noktrasında bulunan dağın zirvesindede araştırma yapılmalıdır. Uçmaya
hazırlanan kartal veya kanatlarını açmış kartal ise, hemen kendi
yönünde ki en yakın zirve noktada araştırma yapılmalıdır. Yönlerinde
tamamlayıcı işaretleri mutlaka bulacaksınız.Çift başlı kartal Selçuklu
İmparatorluğu simgesidir, define işareti değildir.Kartalın kafası
üzerinde istavroz varsa Bizans gömüsüne işaret eder.Kanatları kapalı
ise tünemiş şekilde ise gömüsü kapalı bir mağara içinde olma olasılığı
var.Çevredeki kayalar itina ile araştırılmalı değişik yapıdaki
kayalarda araştırma yapılmalı.

Kasatura: Bu işarette matara işareti gibi
belirgin gömü işaretlerinden birisidir. Tek başına kasatura işareti,
hatırlatıcı bir işaret olmasının yanısıra, yön verici bir işarettir.
Sapı veya ucu istikametinde eski veya tarihi ağaçların bulunduğu nokta
çevrelerinde araştırma yapmanızı öneriyoruz. Kasatura ve matara
birlikte işaret olarak kullanılmış olabilmektedir.

Kaz veya Ördek: İşaretler için yaptığımız
ayrıntılı araştırma sonucunda, kaz veya ördek işaretinde figürlerin
gagası istikametinde araştırmanın sürdürülmesi gerekmektedir. İkinci
bir ayrıntı ise figürün kuyruğunun normal şartlarda geriye bakması
lazımken, yere baktığını farkettik. Bu durumda işaretin gagası ve
kuruğuna dikkat edilerek her iki yönde çalışma yapılmasını önermekteyiz.

Kılıç: Kılıç’ın boyu kısaysa yakın mesafeler,
uzunsa uzak mesafeler araştırılır. Aynı zamanda yön verici işarettir.
Gömüsü oldukça güzel olan eşkiya işaretlerinden. Kılıcın sivri ucundaki
kıvrım ve kılıcın sapı yön verebilmektedir.Definecinin çok iyi
gözlemlemesi şart.

Koltuk taşı: Definecilerin genellikle
birbirinden ayırt edemediği önemi büyük gömü işaretlerinden birisidir.
Ayırt edilemeyen işaretler koltuk taşı ile oturak taşıdır. Dikkat
edilmesi gereken nokta ise, koltuk taşında kollarınızı koyabileceğiniz
destekler, başınızı yaslayacağınız destek ve ayaklarınızı rahatlıkla
koyabileceğiniz destek yerlerinin yapılmış olması gerekmektedir. Oturak
taşında bu özellikler olmamaktadır. Koltuk taşı işaretinde yapılması
gereken, önünde basamakları varsa kontrol edilmelidir.Kollarınızı
koyacağınız destek yerlerinde oyma delikler varsa tam karşısında yığma
olma olasılığı çok kuvvetli. Eğer koltuk işareti bir mağara içinde ise
ve koltuk işareti çevresinde kare oymalar mevcut ise, bir liderin
hazinesi mağaranın kayaları altında saklanmış odalarındadır. Duvarlar
çok iyi kontrol edilmeli, yürüdüğünüz zemini kontrol etmek asla
unutulmamalıdır.

Küp veya Kürze: Su içinde veya civarında
hazinenin varlığını işaret eder. Burada dikkat edilmesi gereken bu
işaretlerin göl,ırmak veya gölet kenarındaki figürün anlamıdır. Susuz
alandakilerle karıştırılmamalıdır. Gömüsü bulunduğu yere çok yakındır.
Susuz alandakilerin gömüsüde çok yakınlarındadır. İkinci hedef nokta
olarak, eski ağaçlara dikkat etmenizi öneriyoruz.

Makas: Az rastlanır kesinlikle netleşmiş gömü
işaretlerinden birisidir. Kesişen yol,dere anlamına gelebilmektedir.
Makas işaretiyle birlikte yapılmış murç işaretleri önem teşkil
edebilir. Kesişen noktalarda murç deliği istikametinde doğaya aykırı
farklılıklar gömünün olduğu yeri gösterebilir. Ayrıca makas işaretinde
önemli bir noktada, makasın tutulacak yerlerinin birbirinden olan
farklılığıdır. Bu farklılıklar kesişme noktasında definenin yerini
belirlemektedir.

Matara: Bilinen definecilik işaretlerinden
olmasının yanısıra, ayrıca eşkiya ve ermenilerin gömüsünü saklamak için
kullanıdığı en belirgin bir işarettir. Matara işareti son nokta işaret
olmasada,gömünün bulunduğu yere çok yakın işarettir.Matara işaretinin
yakınında bulunan eski ve tarihi ağaçların çevresinde araştırmanızı
sürdürmenizi öneriyoruz.Kasatura ve matara birlikte işaret olarak
kullanılmış olabilmektedir.

Merdiven (Basamak): Ülkemiz arazi koşullarında
oldukça sık görülen define işaretlerinden. Yanlız define işaretlerinin
yanısıra, uygarlıklardan geriye kalan izlerdede merdivenler
bulunmaktadır. Bu tür merdivenler gömüyü ifade etmez. Gömüyü ifade eden
basamak veya merdivenlerde dikkat edilmesi gereken nokta; zirve bölgede
ise yakınlarında oturak taşı olup olmadığının kontrol edilmesi
gerekmektedir. Çoğu zaman tek başına yapılmamıştır. Tek başına yapılmış
merdiven basamaklarında ince veya küçük olanında araştırma yapılması
şarttır. Kral veya kaya mezarları girişlerinin hemen ön tarafınada
yapılmaktadır.

Melek: Kilise sembolüdür, gömü ifade etmez.
Bir diğer anlamıda; yunan mitolojisinde aşk,cinsellik anlamına gelir.
Eros (Eski Yunan mitolojisinde aşk tanrısı) ifade edebilir. Bu sembolü
en çok kullanan medeniyet yunanlılardır. Medeniyetleri simgelediğinden,
bulunduğu bölge tarihi önem taşıyabilir,en yakın müzeye durumu
bildirmeniz defineci kimliği açısından çok doğru bir davranış biçimi
olacaktır.

Murç Delikleri (Murçlu Kaya): Bu tür
düzenekler çoğunlukla Frig,Roma Bizans medeniyetlerine aittir ve sayma
sistemi olarak gömünün,mezarın yeri bulunabilmektedir. Murçlar arasında
kanal oyma bağlantılarıda yapılmış olabilir.Burada yapmamız gereken,
yakınında ki arazide farklı olan mezarlıkları andıran taşlara dikket
edilmelidir.Bu medeniyetler haricinde;yunanlılar,ermeniler ve
eşkiyalarda murç sistemini kullanmışlardır.Her murç deliğinin bir adım
veya metre mantığını kullanarak durumlarına göre ilgili yönlerde
hareket edilerek sonuca ulaşılmaya çalışılmalıdır. Cihaz desteği en çok
ihtiyaç duyulan işaretlerdendir.

Nal: Yakınlarında gömü olduğu ifade ediyor.
Genellikle açık olarak bırakılan bir işaret değildir. Açık olarak
yapılan nal işaretlerinde, hemen yakınlarında toprak bölgelerde
araştırma yapmalısınız. Toprak altından çıkan veya mağara gibi kuytu
yerlerden çıkan ************l nal işaretleri ise, nal sayısının adeti
metre ölçümü verebilmektedir veya üstündeki çivi deliği sayısıda ölçüm
verebilmektedir.

Ok : Uzun veya kısa yapılmış olabilir. Kısa ok
işareti,gömünün kısa mesafede olduğunu ifade eder. Uzun ok işareti
ise,gömünün uzakta olduğunu ifade eder.Yön verici işaret olup,
tamamlayıcı son işareti göstermektedir. Ok işaretleri bazen yanıltmak
amacıylada kullanılmıştır. Ok istikameti yerine aksi istikametini
araştırmayı lütfen esgeçmeyelim.

Oturak taşı: Oturak taşı işaretinin koltuk
taşından farkı ise, sadece oturak gibi durması, kollarınızı ve başınızı
dayacağınız destek yerlerinin olmamasıdır. Mezar işareti olarak
kullanılmıştır. İşaretinin ön ve arkasında bulunan düzlük alanlar cihaz
yardımı ile kontrol edilmelidir. Mezarı bulunan şahsın zenginlik durumu
ile ilgili bir durumdur. Boş çıkma olasılığı bulunmaktadır. Oturak
taşları etraflarında veya karşısındada toprak,taş yığma olabilir.

Sıralı Yuvarlak Oymalar: Sıralı yuvarlak
oymalar, bölgede önemli bir mezarın olduğunu ifade etmektedir. Bu
oymalarda dikkat edilmesi gereken nokta, oymların sayısı ile farklı
büyüklükte yapılmış olanıdır. Farklı olan hangi istikamette ise, o
yönde oyma sayısının katlarını kullanarak araştırma yapılmasını,doğaya
aykırı çukur,tümsek,yığmalar gibi olasılıkları göz önünde bulundurmanız
gerekir.

Sıralı Dikdörtgen-Kare Oymalar: Bu tip
oymalar, tek bir mezarı veya sayısınca mezarın olduğunu ifade
edebilmektedir. Yatay zeminde olması, iki yön istikametinde bulunan
kayalık bölgelerde kaya mezarı araştırmanızı öneriyoruz.Yanlı kaya
mezarları uygarlıklara ait olduğundan,bir definecinin kazı yapması
kesinlikle yasaktır. Sıralı kare veya dikdörtgen oymaların dikey
zeminde yapılmış olması ise, sayısınca veya farklıda olabilir,
arkasında veya karşısındaki hakim kayalık tepelerde oda olduğunu ifade
edebilmektedir.

Papaz: Adam resminin başı etrafında daire
varsa, haç varsa Hıristiyan azizi resmidir. Kilise resmidir. Gömü ifade
etmez. Hıristiyanlık dönemi tarihi eserlerde çokça vardır. Tahrip
etmeyiniz. Tabiri doğruysa cin ali resmi olarak yapılmış papaz
işaretleri ise, kesinlikle gömüyü ifade eder ve eşkiya işaretleri
arasındadır. Yön verici farklılıklarına bakmalısınız.

Tabanca veya Tüfek: Namlu istikametinde
araştırma yapılır. Patlamış tabanca resmi varsa gömü daha ileri
mesafelerde, patlamamış tabanca resmi varsa ise gömü daha yakın
mesafelerde olabilir. Diğer işaretlerde olduğu gibi, tabanca
işaretlerindede, dikkat edilmesi gereken nokta, işaret çok iyi
gözlemlenerek yön verici hassas noktayı bulmalısınız. Tek başına
olmayabilir, başka işaretlerde olabilir.

Tavuk ve Civcivler: Tavuk tek veya yanında
civcivleri de olabilir. Tavuğun bakış istikameti araştırılır. Tavuğun
veya civcivleri arasında farklı yöne bakan istikametinde doğaya aykırı
taş veya kaya çevresinde araştırmanızı devam ettirmelisiniz. Bilinen
çok iyi gömü işaretlerindendir.

Terazi: Esnaf yada tüccar gömüsüdür,Gömü
değerlidir.Her iki kefesi eşit değildir, gömü kefesinin ağır olan
kefenin bulunduğu taraftadır.Kefeler eşit gibi görünse dikkat edilecek
nokta terazinin (dili) size fikir kazandırır. Dil hangi tarafa meyilli
ise o tarafta araştırma yapılmalıdır. Tezari işaretlerinde matematik
hesabı kullanılmıştır. Fakat her terazi işaretinde farklı sistemler
kullanıldığı için, işarete göre bu sistem değişmektedir. Bilinen gömüsü
altından oluşan define işaretlerindendir. Bulunduğu bölgenin her iki
tarafı birbirine benzer yakın fakat riskli bölgeleri tespit etmeye
çalışın. Gömüsü çok değerli olduğu için,tehlikeli bir işçiliği olduğunu
düşünüyoruz.

Üçgen: Tek başına olmayan tamamlayıcı işareti
gösteren bir anlam ifade etmektedir. Üçgen işareti olan yerlerde, net
olarak kapalı bir oda(mahsen) olduğunu söyleyebiliriz. Birçok
medeniyetin kullanmış olduğu gibi, ermeni ve eşkiya gömülerindede bu
işaret kullanılmıştır. Üçgen kollarının eşit olup olmadığına dikkat
edilerek, sivri ucu istikametinde veya eşit olamayan kısa ucu yönünde
girişe müsait kayalık bölgelerde ve toprak bölgelerde araştırma
sürdürülmelidir. Tamamlayıcı işareti yakın civarlardadır. Üçgen
işaretinin yapıldığı kayanın üzerinde murç delikleri olup olmadığınında
kontrol edilmesini öneriyoruz. Murç deliği deyip geçmeyelim.Zira murç
delikleri yön vermekte olup,murç sayısıda mesafe vermektedir. Ayrıca
üçgen işaretinin bulunduğu bölge içinde mağara işaretide olması
mümkündür.Yığma olma olasılığı olabilir.

Üzüm ve Üzüm salkımı: Üzüm birçok medeniyetin
kullanmış olduğu sembollerden olsada ermeni ve eşkiya gömülerinde de
üzüm işareti kullanıldığı bilinmektedir. Üzüm tek başına değil,
kabartma olarak insan figürleri ile beraberse bu işaret değil
uygarlıklara ait semboldür. Tahrip etmeyip yetkili mercilere
bildirmenizi öneriyoruz. Fakat üzüm ve üzüm salkımı, kayalarda veya
eski ermeni evlerinin duvarlarında yapılmış durumda ise, bu gömü
işaretidir. Defineci burada üzüm salkımının büyük veya küçük tanesine
dikkat etmesinin dışında, tane adetini saymalıdır. İşaretin bulunduğu
yerin üst veya yukarı kısmında araştırmalarınızı devam ettirmenizi,
ufak veya büyük tanenin bulunduğu yönde adet sayısı ve katlarını
kullanarak, doğaya aykırı farklılıkları incelemenizi ısrarla
öneriyoruz. Doğaya aykırı durumlar yok ise, tamamlayıcı son nokta
işareti gözden kaçırmamalısınız.

Yay: Okun fırlatılacağı istikametinde doğaya
aykırı farklılıklar gözlenerek araştırma yapmalısınız. Yay tek olabilir
veya okla birlikte yapılmış olabilir.Mantık olarak aynı olay
uygulanmalıdır.Son işaret değildir. Okun iki farklı yönünde eski çok
yaşayan ağaçların olup olmadığınıda kontrol etmenizi öneririz. Eski
ağaçlar nokta belirlemek için kullanıldığını düşünmekteyiz.

Yılan: Yılan işareti, definecilikte bilinen en
güzel işaretlerin başını çekmektedir. Kabartma veya oyma olarak
yapılmış olabilir. Çok uzun veya çok büyük olarak yılan işareti
yapılmış olabilir. Yılan işaretinde dikkat edilecek nokta ise, farklı
yöne bakan kafası,kuyruğu olmalıdır. Yılanın kıvrım sayısıda bulunduğu
arazi şartlarını verebilmektedir. Örneğin yılanın iki kıvrımı var ise,
baş veya kuyruk istikametinde iki tepenin arkası gibi düşünebilirsiniz.
Uygarlıklar,eşkiyalar,ermeniler,yahudiler bu işareti çoklukla
kullanmışlardır. Birkaç tane başı olan, birbirine karışmış,kıvrılmış
durumda yılan işaretleride olabilmektedir. Bu işaretler tuzaklı
olabilir ve gömüye ulaşmak oldukça güç isteyecek olup,işçiliği çok
zordur. Büyük gömüyü işaret ettikleri için araştırmanızda mutlaka gpr
veya toprak altı görüntüleyici cihazlar kullanmalısınız. Büyük blok
taşlar yapılmış olabilir. Çözümü oldukça zor ve uğraş gerektiren, maddi
imkanları oldukça zorlayan işaretlerdendir.

Yuvarlak Oymalar: Oymanın sayısı bir veya
biden çok fazlada olabilir. Küçük oymaların tekli veya çoklu olması
yakınlarında mezarlık olduğunu ifade etmektedir. Bu tip oymalar farklı
işaretler ile desteklenmiş ise, o zaman gömü işaretine girmektedir.
Oymaların genel anlamı, toprak veya kayanın altında olduğu anlamını
içermektedir. Yakın civarına çok dikkat etmenizi öneriyoruz.

Zincir: Zincirin hangi ucu farklıysa o
istikamet araştırılır.Zincir işaretinde bakacağımız ve dikkat
edeceğimiz bir noktada, zincir halkalarının sayısıdır. Bu sayı,
etraftaki doğaya aykırı başka birşeyin sayısını verebilmektedir
(Örneğin 5 zincir halkası, hemen yakınındaki 5 selvi ağacı gibi).Bir
diğer anlamıda, mağara gibi kuytu noktaları ifade
edebilmektedir.Birbirine geçmiş olması,gömüye ulaşmanın yine zor bir
işçiliği olduğunu ifade edebilir. Dikkat zincir işaretide tuzaklı
olabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder