5 Şubat 2011 Cumartesi

DEFİNE İŞARETLERİ-YILAN İŞARETİ VE ANLAMLARI ÇÖZÜMLERİ

DEFİNE İŞARETLERİ-YILAN İŞARETİ VE ANLAMLARI ÇÖZÜMLERİYılan işaret:Kabartma  yılan mezar taşında değilse kesin
hazinedir.ancak kabartmalarda kafa  ölçümü yapılır.açık yılanın malı
özel hesaplama ile bulunur.burada  gördüğümüz yılan tırmanan
yılan.bununda boy ölçüsü  gereklidir.yürümekte olduğu istikamet emanet
yönüdür.diğer yılanlar  kayada veya toprakta olabilir.bu ise sadece kaya
içinde yada mağaraya  konulan gömülerdir.işaretlerde ve özellikle
yılanlarda tam yer  belirlemesi yapamayız.bunun sebebi ise kesinlikle
bilgiyi saklamak  şeklinde algılanmamalıdır.yılan işaretlerinin o kadar
çok geniş bir  ifade yelpazesi vardır ki ezbere yapılacak her tarif
okuyucuyu  kesinlikle yanıltır. tabikii şöle diyelim yılan korkunca
kaçan ve  sürünen bir hayvandır. ayrıca yılan yuvası daima
deliklerdir.öyleyse  şöyle size bir ipucu vereyim.yılanın ağzı açık gibi
görünüyor.  emanatini arkasında ara.birde iyi bak derim eğer kapalıysa
ön  istikametinde bir delik mutlaka bulunur.


1- Çöreklenmiş  yılan: başı dışarıda ise iç sarımı baktığı yer
önemlidir.ancak  mıntıkanın ayrı bir yerindedir.çörek yılanın malı kaya
kütlesi  altında olur..


2- Çöreklenmiş başı içinde  olan yılan: emaneti içinde yada
yanındadır.kuyruk kısmı önem  arzeder.mutlak bir yön verilmiştir.baş
kısmından yön bulabiliriz.

3-Birbirine sarılı öpüşen  yılan: bu iki yılanın arasında bir
ıstavroz veyahut başka işaretler  bakınız.en planlı gömülen
paralardır.gerçekten zordur kesinlikle malı  yanında değildir.
çevresinde bir yerdedir.takiple hazinenin en son  iaşreti çevrede
araştırılır...


4-Direğe  sarılı yılan: yukarıda yazdığım tüm yılan işaretleri
uzmanlık  isteyen bir alandır.buda son işaretini arayan bir
nişandır.sarkan  kuyruk yönü önemlidir.ölçülecek son noktayı tespit
edilerek emanet  orada aranacaktır.yani aranacak uzaklık 26-27 metere
civarlarındadırDiğer yorum:

yılan  figürünü bir çok medeniyetler kullanmış.asıl urartulara
aittir.sonradan  roma iskender bizans hatta son dönemde ermenilerde
kullanmışlar.oyma  yılan bizans ve ermeni dönemlerinde daha fazla
yaygındır.fakat sonuç  itibariyle b fark yoktur.yılan işareti olan yerde
kuru yada akan  dere gözlenir.yada patika yolları gösterir.yılanlar
mezar bekçisi  olarak figür edilmiştirler.yani biz br yılan gördüğümüzde
tamam bunun  malı bir küp bir teneke böyle bişey
düşünmeyin.mezardır.artk mezardn  ne çıkarsa bahtınıza.tabi mezardan
hariç kayalara parada  koyuyorlardı.tabi bunların bazı hesaplarıda
var.zaten yılan  figürlerine baktığınızda bir çoğunda yanında ikinci
ufak bir işarette  olur. yılanlar ağzı kapalıysa mezar toprakadır.ağız
açık ise kaya  mezarıdır ve çatal dil varsa o zaman kapalı yada zamnala
açılmış bir  mağarayı gösterir.hatta bazı yılanlar timülüsleri gösterir.


 
Diğer  yorum:

degerli arkadaşlar ben kandırada askerlik yaptım  orda bir yılan
gördüm.yılan oyma 2 kıvrımlıydı agzı açıktı dili  çatallı idi yani 3
dili vardı .sagdaki dili uçuruma bakıyordu es  geçtik. soldaki dili
dereye bakıyordu es geçtik. ortadaki dilin  istikametinde ilerledik.dil
patıka yola bakıyordu.yol geldi toprak  uçurumun(yar diyoruz)önüne kadar
geldik. baktıkki yarın yüzeyinde  açılmış magara.asker oldugumuz için
hiç birşey yapamadık. ama  dikkatli bakıldıgında magaranın agzı sonradan
açılmıştı. başka  bikaçtane yılan gördüm. agzı açık olanların parası
hemen hemen hapsi  magaradan alınmış gördük. horasan ilçesinde bir yılan
var kırmamışlar  ama parasını almışlar. yılanın bir kıvrımı var yanında
kalp resmi  var kalp yılanın kafa istikametinde yaklaşık 100 metre
ilerisinde  kalp şeklinde yeri resmi kazıyla eşmiş ve parayı almışlar.
paranın  koyuldugu yerin yanlarını toprakla şişirip bildigimiz kalp
şekline  getirmişler.bazı arkadaşların tespitleri çok doğru yılanın ağzı
açık  ise kapalı magara arayacagız,yılanın agzı kapalı ise toprakta
arayacagız.
 


Diğer yorum:

yılanın  baktığı yönde bir dere yatağı var mı ? ikincisi dili dışardamı
?  sonra üzerinde pulları var mı ? varsa pulu dolu olan var mı ?
öncelikle  yılanın boyunu tam olarak ölçün her cm ölçüyü 72-78 cm ile
çarpın  (ortalama) yani her cm bir adım, dili dışardaysa dere yatağı
varsa  dere yatağını takip edin dereye yılanın baktığı istikamette bir
dere  daha birleşecek birleşen noktada taş yığınları olacak orayı kazın
ve  asıl malı değil ama hediyesini bulacaksınız . Yani dili
istikametinde,  dildeki çatal iki derenin birleşmesini de ifade ediyor
.Üzerinde pul  varmı varsa diyelim yılanın boyunu enine olarak 5 pul
kesiyor  pullardan biri dolu yılanın baktığı istikamette tümülüs ve
yahut  kayalarda magara veya oda var sadece 1 tanesi dolu diğerleri boş
ve  tuzaklı , dolu odaya boşlardan girebiliyorsunuz .dilinin uzunluğu
bize  iki derenin uzaklığını ve hediyesini anlatıyordu , yılanın boyu
ise  asıl gömüyü ama kesinlikle dikkatli olmalıyız.


YILAN İŞARETLERi VE ANLAMLARI:

Yeryüzündeki  hemen hemen tüm tradisyonlarda yer etmiş bir semboldür.
Yılan  sembolizminin işlendiği tüm inanışları ve mitleri tek tek saymak
olanaklı  değilse de, bu sembolün kullanıldığı tradisyonlara birkaç
örnek  verilebilir:
-Musevilik, Hıristiyanlık ve İslam tradisyonları.  (Şeytanın ve kimi zaman aklın sembolü olarak kullanılır.)
-Sümer  tradisyonları. (Yer ve gök ilahlarını yaratanlar biri erkek biri dişi  olan iki yılandır.)
-Eleusis misterleri, İsis misterleri ve Mitraizm  inisiyasyonları.
(Eleusis inisiyasyonunda kozmozun oluşumu Kibele ile  Orion adlı yılanın
sevişme vibrasyonlarıyla açıklanır. Orfik  inisiyasyon merkezi Delf
Tapınağı'nda birbirine helisler çizerek  dolanmış üç yılandan oluşan bir
bronz sütun bulunuyordu ki, bu  sonradan İstanbul'daki Sultanahmet
Meydanı'na getirilmiştir.)

-Eski  Yunan tradisyonları. (Hermes'in ünlü, "kadüse" denilen çift
yılanlı  asası ve Asklepios'un Bergama'da da görülen, başları aynı
dairesel  kapta, süt içen iki yılan sembolü.)

-Mu tradisyonları. [J.  Churchward'a göre Mu kolonilerinde, yedi başlı
yılan, yılanlı ağaç,  yumurtalarının çevresinde spiral biçimde
çöreklenmiş yılan, iki "S"  biçiminde çift yılan, iki noktalı (yıldızlı)
yılan, veya içinde  noktalar (yıldız konumları) olan "S" biçimli yılan
sembollerine  rastlanmıştır.
-Doğu ezoterizmi. (Reenkarnasyon ve kozmik gelişimin  devri-hareketini ifade eden, kuyruğunu ısıran yılan sembolü.)

-Mezopotamya  ve Hint ezoterizmi. (Kadüse benzeri çift yılanlı asa.)
-Budist  ezoterizm ve tantrizm. (Dünya'nın ve insan bedeninin enerjetik
ekseninin  çevresinde dolanan iki akımı temsil eden iki yılan sembolü)
-Hinduizm.  (Gelişimi ve devri-hareketi temsil eden "Ananta" yılanı ve
süt  denizinde çift rotasyon hareketleri yapan "Vasuki" yılanı)
-Eski  Mısır tradisyonları. (Uç başlı yılan, kanatlı iki yılan, başında
iki  boynuz ve bir disk taşıyan yılan, yaratıcı yılan "Kneph"ve"Apofis"
yılanı)
-Quiche  (Kişe) ve Maya tradisyonları. (Dünya insanını meydana getiren  mavi-yeşil tüylerle kaplı uçan yılan)

-Minos tradisyonları.  (Yılan tanrıça)
-Hitit tradisyonları. (Göktanrı ile mücadele halinde  tasvir edilen yılan)
-Selçuklu tradisyonları. (Kabartmalarda çift  yılan)
-Çin, Japon ve Batı tradisyonları. (Ejder biçimine sokulmuş  tüylü ve tüysüz yılan)
-Kimi Afrika kabileleri tradisyonları.  (Yaratıcının imajını, yaşamın
devri-hareketini ve reenkarnasyonu  temsil eden çöreklenmiş piton yılanı)
Ezoterik bilgilere göre, yılan  sembolü, her sembol gibi, farklı
anlamlarda kullanılmakta olup,  sembolün anlamı kullanıldığı yere göre
değişmektedir. Bununla  birlikte, ezoterik bilgiler biraraya
getirildiğinde bu sembolün  başlıca yedi anlamda kullanıldığı
görülmektedir:
1- Yeryüzündeki  tradisyonların çoğunda, bilindiği gibi, şeytanı yani menfi tesiri ya da  nefsaniyeti temsil eder.
2- Rüyalarda, kötülüğü, nefsaniyeti, ahlak  bakımından geri fakat kurnaz varlıkları temsil eder
3- Kimi  tradisyonlarda spiral galaksiyi ve spiral bir galaksi olan
Samanyolu  Galaksisi’ne ait bir uygarlığı ve ırkı (genetik bakımdan)
temsil eder
Kimi  araştırmacılara göre, Aztek, Maya ve İnka tradisyonlarındaki,
insanlara  uygarlığı öğrettikten sonra göklere geri dönen yeşiltüylü
yılan ilah  Quetzalkoatl inanışında, Attikalılar’ın ilk kralları
yılan-ilah  inanışında, Slav tradisyonlarındaki kahraman yılan-oğlu
Vseslaviç  inanışında, İskandinav tradisyonlarındaki yılan kılıklı ilah
Votan  inanışında ve benzeri birçok inanışta, Tevrat'ta Elohim adıyla
belirtilen  kozmik biyokimyacılar tarafından imal edilmiş bu galaktik
insan tipi  yada galaktik ırk sözkonusu edilmektedir.
4- Yılan sembolü kimi  biçimsel kullanımlarında çiftyıldız Sirius'un
yörüngesini temsil  eder. Örneğin, Mayalar, yeşil tüylü yılan ilah
Kukulkan'ı, bir  çiftyıldız olduğundan "S"ler çizecek şekilde dolanan
Sirius'un  yörüngesini gösterecek şekilde "S"ler çizen bir yılanla
temsil eder  ve yıldızın yörüngedeki konumlarını, yılan içine
yerleştirilen  yuvarlak yeşim taşları ile gösterirlerdi. Eski Mısır'da
bu yörünge,  her gün güneşi taşıyan Ra'nın -ki Ra, ezoterik bilgilerde
fiziksel  güneşle değil, spiritüel bir güneş olan Sirius ile
ilişkilendirilir-  peşinde dolaşan Apofis yılanıyla sembolize edilirdi.
Aslında iki  yıldız sözkonusu olduğundan iki yörünge, kimi
sembolizmlerde  birbirine dolanan iki yılanla temsil edilmektedir.
5- Yılan sembolü,  kimi kullanımlarında, özellikle "uroboros"
(ouroboros) adı verilen,  kuyruğunu ısıran yılan biçiminde çizildiğinde,
kozmik gelişimin  devri-hareketini ve doğum-ölüm çemberi de denilen
reenkarnasyonu  ifade etmektedir. (Reenkarnasyon, yılanın deri
değiştirmesi  sembolizmiyle de ifade edilir.)
6- Yılan sembolü tantrizm ve yogada  kundalini enerjisini temsil etmek üzere kullanılır.
7- Yılan, kimi  zaman da, kozmik güçler, dualite, "akışkanlar" , kozmik
oluşumların,  spiral galaksilerin meydana getirilmesi, Sirius'un
yörüngesi, ruhsal  tekamüller ve kozmik devri-hareketler, kozmik
nesnelerin periyodik  dolanımlarını belirtmek üzere zaman ile ilgili
çeşitli anlamlara  gelen spiral sembolünün somut olarak temsil
edilmesinde  kullanılmaktadır
Define Sembolü yılanlar o arazideki dereyi ya da su  kanalını ya da
namlı at arabası yolunu verir. Yılanlar çizim olarak,  bazen kabartma
bazenda hafif oyma yapılmışlardır. Kabartma yılan o  bölgedeki suyu bol
dereyi simgeler gömü dereye yakındır. Yılanlar  önce alanı verir sonra
para noktasını. Yılanların şifresi ya  noktalanmış olan noktada, ya da
çatal dildeki V de ya da V yapan  kuyrukta olur. Bazen da boğumunda
olur. 3 boğum, 5 boğumlu olması 3  dere kıvrımında da parayı müjdeler, 5
ise beş dere kıvrımında para  müjdeler. Paranın arazideki tam noktası
ise şayet boğumda sağa ya da  sola kayık nokta yoksa derenin kıvrıldığı
yerde orta merkezdedir.  Yılanlar bazen başı kesik bazen da kuyruğu
kesik çıkar karşımıza  bunun anlamı ise; dere boyu ya da su kanalı boyu
daha aşağıya  gitmemeyi şifreler. Olay yerini cevrelemiştir yani
kesmiştir alanı  zaten başı ya da kuyruğu kesik yılan gördüğünüz de
bakın dereye ya da  kanala aynen yılan gibi derenin arazinin bombeli
oluşundan dolayı  bir noktadan sonra devamının görünemez olduğunu
göreceksiniz yani  yılanda görünmeyen baş ya da kuyruk gibi. Kısacası
işareti görünce  arkadaşlar onun o bölgedeki belirli bir arazi ya da
derenin krokisi  olduğunu unutmayın. Ayrıca yılan daire yaparsa parası
kendisindedir.  Yani bulunduğu kaya da ya da o kayanın 3 metre güney
tarafındadır.
Yılanda  kıvrımlar derin ise dereyi işaret eder. Çok derin değilse yolu
işaret  eder. Yılanın yönü çök önemlidir. Yılanın şekline benzeyen
dereyi  dolaşın. Kıvrımlı noktalarda dikkatinizi çeken birşey var mı? V,
+ , O  işaretlerinden birini arayınız. Dikkatli olunmasında fayda var


Bu işaret kabartma ise roma dönemine  aittir. Eğer ağzı açık ve dili
dışarda ise tehlike işaretidir. Altın  gömüsünün üzerine zehir
dökülmüştür. Yani çıplak elle dokunmayınız.  Malı ise kayanın
kendisindedir. Kayayı yokladığınızda boşluk sesi  gelen yeri sert bir
cisimle kırarak malzemesini alabilirsiniz.
YILAN  İŞARETLERiNDE ÖNEMLİ NOTLAR
1-Yılan kayanın üzerine çöreklenmiş  şekilde yapılan bir yılan varsa mal o yılanın altındadır.
2-Yılan  kayanın üzerinde iki büklüm olmuş ve ileri bakıyorsa para iki yerde  vardır.
3-Yılanın ağzı açıksa gömü arkasında aranır veya bir delik  olmalı.
5-Yılanın dili dışarıdaysa,kapartma ve sırtı pulluysa  tehlikeli olup mal tuzaklıdır.
6-Yılanın ağzı açık ve dili dışarıda  ise tehlike işaretidir.Malın üzerine zehir dökülmüştür yani çıplak elle  dokunmayın.
Mal ise kayanın kendisindedir.Kayayı yokladığınızda  boşluk gelen yeri sert bi cisimle kırıp malı alabilirsiniz.
7-Yılan  daire yaparsa parası kendisindedir.Yani bulunduğu kayaya o kayanın 3  metre güney tarafındadır.
8-Yılan işaretlerinde değişik veya farklı  yönler varsa bu kesin gömü ile birlikte mezarıda temsil eder.
Bu  alanda mezar ve içerisinde mal var anlamına gelir.
9-Yılanın bir gözü  kör ise kör olan gözün baktığı istikamette araştırma yapılır.
10-Yılanın  ağzı kapalıysa mezar toprakta olur.
11-Yılan ağzı açık kabartma  yılan iki yere yönlendirilir ilki V mantığıyla ağzın derin kısmı ile uç  kısmı arası
dik olarak ölçülür ve her cm 1 adım sayılarak gidilirse  küçük bir emanetin olduğunu ikinci bir alternatif olarak
yılanın boyu  ölçülerek alınan sonuç her 1cm 1 adım olarak sayılarak geride bir  işaret yada malın olduğunun emaresidir.
12-Yılanda çatal dil varsa  ozaman kapalı yada zamanla açılmış bir mağrayı gösterir..
Hatta bazı  yılanlar tümülüsleri gösterir.
Eğer dili dışardaysa ve 3cm civari ise  100 metre civarında mal araştırması yapılır.
Dili dışarda değilse  kuyruk tarafından ölçülerek gidilecek
Kabartma olması her iki yılan  arasında haç veya çarpı işareti olması büyük hazineyi temsil eder.
13-Bazı  şekiller yılanı andırmakta ise de gerçekte hakikaten o şekil bir yılan  resmi olmayabilir.
Yılan figürüne baktığın zaman şeklinin yılan  olduğunu hemen fark edersin.
Bu durumda yılanı iyice incelersin
Yılan  düzmü kıvrımlı mı?
Dili dışarda mı?
Hareket halindemi yoksa  durgun vaziyette mi?
Veya bir tümseğe mi çıkıyor?
Bu gibi  vaziyetleri iyice incelenmelidir yorumuda ona göre yapılır.
Hareket  halinde bir yılanın parası kolay alınır ama hareket halinde
olmayan  çöreklenmiş bir yılan işaretinin emaneti biraz zor alınır.
Bu arada  yılanların yaşamı ve yılanların hareket tarzları hakkında
bilgi  sahibi olmak gerekir ki şekillerden bir mana anlam çıkarabilesin.
14-Yılan  tehlikelidir ağzı açıkmı kapalımı yani dili dişardamı değilmi
ağzı  açık ise yılanın boynunu ölç ve adımla mal önünde demektir burada
kapalı  mağara aramak gerekir.
Ama yılanın ağzı kapalı ise bundan malı  yılanın boyunca arkaya adımla demektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder