5 Şubat 2011 Cumartesi

DEFİNE İŞARETLERİN ANLAMLARI VE ÇÖZÜMLERİ‎ İŞARETLERİN DİLİ VE ÇÖZÜM YÖNTEMİ‎

DEFİNE İŞARETLERİN ANLAMLARI VE ÇÖZÜMLERİ‎ İŞARETLERİN DİLİ VE ÇÖZÜM YÖNTEMİ‎DUA-CİN--BÜYÜ-TILSIM-SİHİR-NAZAR-MUSKA-YILDIZNAME-HALÜSÜNASYON-DUA NEDİR-TILSIM NEDİR-TILSIM ÇEŞİTLERİ-BÜYÜ NEDİR-BÜYÜ ÇEŞİTLERİ-SİHİR NEDİR-SİHİR ÇEŞİTLERİ-BATIL İNANIŞLAR-CİN MUSALLATI NEDİR-DİNİMİZ İSLAM-ŞİFALI BİTKİLER-SAĞLIKLI YAŞAM-ASTROLOJİ-GİZEMLİ İLİMLER-İSLAMDA BÜYÜ-DEFİNE-DEFİNECİLİK-DEFİNEDE BÜYÜ VE TILSIM-CİNLER VE GİZEMLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME SİTESİ...

Her işaret define işareti değildir aşağıdaki bu yazıda işaretler hakkında temel bilgiler yer alıyor ,,


İŞARETLERDE ORTAK NOKTALARİşaretleri üç katogeriye ayırmak gerekir.

A- Bölgeyi doğrulayan işaretler.
B-
Gömülerin bulunduğu belli bölümün bölge haritası durumunda
olup,definenin işaretlerini gösteren bölge haritası diyebileceğimiz
aynı kayada birkaç işaretten oluşan işaretlerimiz.

C- Defineye yakın, defineyi gören, definenin yönünü, yerini ve definenin bulun
duğu arazinin dahi yüzölçümünü veren işaretler.

A.) Bölgeyi doğrulayan işaretlere örnek işaretler olarak
a.1-) Terazi işareti: namlı köprüyü verir.
a.2-) Klavuz taşları namlı yolları verir.
a.3-) Kayada geniş açılmış kanallar ve o kanallarla kesişen ince oyma çizgiler:
Bu işaretler de yöredeki dere ve onlarla kesişen patika yol etraflarında gezilmesini anlatan yönlendirici işaretlerdir.

B.) Gömülerin bulunduğu belli bölümün bölge haritası durumunda olup,
definenin işaretlerini gösteren bölge haritası diyebileceğimiz aynı kayada birkaç işaretten oluşan işaretlerimiz.
b.1)
Aynı kayada birkaç tane canlı cansız ve geometrik işaretlerin
bulunduğunu birçok arkadaşımız görmüştür. Aynı kaya da istavroz, V,
oyma delik ve üçgen gibi.

C.) -
İşaretler genellikle gömünün bulunduğu araziyi şekli ve metre kare
cinsinden ölçümünü verir. İşarete olan bu arazinin orta merkezine olan
uzaklığını da verir.
İşaret aynı zaman da pusula gibidir. Mutlaka her işarette yön vardır.
c.1-) Örnek işaretler :
U, Ok, V, yılan, istavroz, Kartal, Ayak İzi, tırnak İzi, tüfek, tabanca ve sayamadımız diğer işaretlerde.

İŞARETLERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ORTAK NOKTALARI :

İşaretlerin
ortak noktası canlı cansız ya da geometrik işaretlerde mutlaka V, U ya
da O vardır. Kısacası define yeri bu harflerde şifrelenmiştir. Bu
harfler gömünün bulunduğu yerin açısını, uzaklığını vermektedir. Ölçü
birimi olarakta 70 cm. arşın ve 23 cm. karış kullanılmıştır. Mesela
kollatı V işareti yapan bir heykelde kollar eşit değilse kolların
uzunluk farkı alınır sonra 70 ile çarpılır.
U
İşareti : U işaretleri karşımıza bazen hilal ay, U şekli iki U’nun
birleşik şekli, su yalağı, hayvan figürlerinde karın boşluğu ve
ayakların konumu , açılmış kanatların yaptığı şekli U, boynunu bükerek
öne doğru şekli olarak U yapan insan ve hayvan fiğürlerinde
görmekteyiz. Ayrıca U şeklinde kıvrılmış yılan ve mağara içlerinde
yapılarda yağ koyma yeri diye yorumladığımız U yine ters ve düz olarak
karşımıza çıkmaktadır. bu örnekleri daha da çoğaltmak mümkündür.
U
başlı başına bir define işareti olup, genelde mağara, kaya mezarı ve
mahsenlerde şıkça kullanılmıştır. İster harf ister canlı ve isterse
cansız figürlerde kullanılmış olsun U işareti şifre olup, yön ve
uzaklık mesafesini verir. U işareti ters, düz, sağa sola aşağı ve
yukarı meğilli olarak karşımıza çıkmaktadır. U işareti duruş şekline
göre yön vermektedir. Ters ve düz oluşu ile de aşağı veya yukarı
seviyede olduğunu vermektedir.
Sırası
ile; Düz U: Düz U açı istikametinde ki kendisine benzer tepe, punt gibi
yüksek seviyede bulunan malın işareti olup, orta merkezden mlaın olduğu
tam nokta tespit edilebilir. Malın olduğu yer ile işaret arasındaki
mesafeyi bilmek için ise: aynı taş üzerinde U işaretini destekleyici,
tamamlayıcı ikinci işaret (ölçü verici) yoksa U’nun açık kısmı yani

açısı ölçülür ve çıkan rakam 70 ile çarpılır bulunan rakam cm.,metre cinsinden uzaklığı vermektedir.

V
İŞARETİ – V işareti geometrik bir işaret olup, hem yön ve hem mesafeyi
verir. V işaretinin de U işaretinde olduğu gibi kamufle edilebilme
özelliği çok fazladır. V işaretinin çözümü açı istikametinde malın ya
da 2. mala en yakın işaretin bulunmasında klavuz işarettir. V işareti
ayrıca Volcan Voyvoda’nın isim baş harfi olmasından da ayrı bir özellik
kazanır. Gömüler genelde tabii işarete sahip alanlarda sert zeminlerde
defnedilmişlerdir. Bunlara örnek dere çatakları, dere kıvrımları ilk
sırada yer alır. Ayrıca doruk tepelerde ve çok namlı klavuz taşlarına
da sahip Bağdat yolu ya da bağlantı kanı yollarına defnedilmişlerdir.
Dere kenarlarında ya da çataklarındaki parayı en iyi V işareti
şifreler.
Şöyle
ki; V işareti bazen karşımıza Y şeklinde çıkmaktadır. Bu 2 derenin
birleşerek akmasının haritası olduğu gibi dere çatağındaki gömüyü de
şifrelemektedir. Bazen Y şeklinde olan işaret karşımıza köpek, tavşan
ya da keçi tırnak izleri dediğimiz noktalanmış şekliyle çıkmaktadır.
Noktaların arası tebeşirle birleştirildiğinde Y şekli çıkmaktadır. V
işareti bazen karşımıza canlı figürlerde bacak duruşu, gaga, kuyruk
şeklinde de çıkmaktadır. Örneğin çatal dilli yılan, V şeklinde balık ve
yılan kuyruğu, kartal, tavuk gagası birer V yapmaktadır. İnsanlarda kol
duruşu, bacak duruşu V yapar. Parası genelde mağara, mahsen olup bol
miktardadır. Büyük çoğunlukla U ve V işaretleri ve O işareti oyma
işaretlerdir. Ama istisnaları vardır. Bazan kabartma
olmaktadır.Kabartma olması şifreyi değiştirmemekte sadece aşağıda
ayrıntılı olarak anlatacağım ama arazi ve para ile işaret arasındaki
seviyeyi belirlemekte olup, son derece şeytanice şifrelenmiştir.
V
işaretleri bazen karşımıza ok, mızrak bazende dikdörtgenin içinde
çıkmaktadır. Bu hususlar sitemizde işaret bazında tek tek açıklanacak
olup şu ana kadar yazdıklarım genel prensipleridir. Mutlaka işaretin
çözülebilmesi için bilinmesi gereken hususlardır.

Vazen V beş anlamındadır. V'nin sivri ucu istikametinde 5 adım atılarak gelinen nokta araştırılır.

Bazen V işaretinin açık uclarının arası ölçülür. Ölçülen her cm 1 adım olarak V'nin sivri ucu istikameti araştırılır.


O
(DAİRE) İŞARETİ : O ya da dire dediğimiz işaretler üzerinde herhangi
bir açı ve yön verici ikinci işaret olmadıkça parası kendisindedir.
Kapalı işarettir. Kapatmıştır. Yani geometriksel bir tanımlama olan
daire dışarı atmamaktadır. İşaretler de neyin daire olduğunu ya da
hangi figürün daire değil de arazide örneğin harman yeri gibi dairesel
düzlüğü şifrelediğini iyi analiz etmek gerekir. Daire zaten çizimden
daha ziyade karşımıza ************a olarak çıkmaktadır. Örneğin
değirmen taşı, sofra taşı gibi Bazı canlı işaretlerde de birbirlerine
sarılmış yılan O yapar ama dikkat çekmesin için öpüşür gibi
yapılmışlardır. Oysa şifresi dairededir. Parası kendindedir. Parası
kendinde olan gömüyü arkadaşlar ya bulunduğu taştan ya da 3 metre güney
tarafından almak mümkündür.
Bazı
yerlerde yuvarlak oyma vardır ve içide oyulmuştur tepsi gibi bunlar
daire olarak algılanmamalı. Bu tür işaretler genelde zirve tepede ya
harman yerini ya da evliya mezarını verirler. Zaten yuvarlak daire
işaretlerde müjde para saklıdır. Para da kendisindedir.

İŞARETLERDE ORTAK NOKTALAR

HER İŞARETTE MUTLAKA O-U-V VARDIR. BU ÜÇ HARF YA DA GEOMETRİK ŞEKİLLERE SAHİP OLMAYAN İŞARETLER DİREK PARAYI GÖTÜRÜR

ARAZİDE İŞARET BÜYÜKSE PARAYA OLAN MESAFESİ UZAKTIR. ŞAYET İŞARET KÜÇÜKSE MAL YAKINDIR.
GİZLİ İŞARETLERİN PARASI EN FAZLA 9 METRE MESAFEDEDİR.
GİZLİ
İŞARETLERDEN KASIT, TOPRAK ALTINDAN ÇIKAN İŞARETLER, TAŞIN EN ALTINA
YAPILMIŞ İŞARETLER. KAPALI MAĞARA İÇİNDEKİ İŞARETLER. TOPRAKTAN ÇIKAN
BOŞ KÜPLER VS.
VOLCAN
PARASI HEP KAYA İÇİNDEDİR. ASLA BOŞ TOPRAK İÇİN DE VE 1 METRE
DERİNLİKTE BOSTAN BAHÇE PARASI GİBİ DEĞİLDİR. MUHTEŞEM İŞARETLE VE
İŞÇİLİKLE YAPILAN ÇALIŞMALAR SONUCU PARALAR GERÇEKTEN BULUNAMAZ TARZDA
GÖMÜLMÜŞTÜR.
VOLCAN
VOYVODANIN İMZASI (Z) BU ARKADAŞLAR KRAL VOLÇANIN YANİ İKİ V BİRLEŞİMİ
DEFİNEYE YAKIN GİZLENMİŞ YA DA TOPRAK ALTINDAN ÇIKAN İŞARETLER

01-
Genelde gömüye 7-8-9 metre mesafe de ve gömünün kıble tarafında gizli
işaretleri bulunmaktadır. Bu husus tamamında değilse bile genellikle ve
de mutlaka işareti vardır. İşaret olarak ise; topraktan büyük oyma
(delik), bakır çubuk, külden, kömürden iz, yol, su kanalı, kuru kanal
ve boş küp bulunmaktadır.

01-a.) BOŞ KÜPLER VE ŞİFRESİ ; Boş küpler yatay, dikey veya ağzı aşağı vaziyette bulunmaktadır.

Yatay duran küplerde para yeri agız kısmının baktığı yön olup, bu yönde güney batı istikametidir.

Dikey
duran küplerde ise ; mutlaka zemin arazinin küpün bulunduğu araziden
bir iki kademe yüksekte olduğudur. Zaten yön olarakta güneybatı yönü
öncelikle düşünülmelidir.

Ağzı
aşağı duran küplerde ise; mutlaka biraz derinde küpün tam altında müjde
parası olup, 7 ila 9 metre mesafede de anaparası bulunmaktadır. Yön
olarak ise güneybatı yönü olup, zaten küp üzerinde o yöne bakan
tarafında mutlaka bir farklılık vardır.

02-b.)DEĞİRMEN
TAŞLARI toprak altında bulunurlar ve altında mutlaka müjdesi vardır
yine ağzı aşağı küpler gibi aynı şifrededirler. Ana parası güney batı
yönünde 7-9 metre mesafededir.

03-c.)
DİBEK TAŞLARI toprak altında olup, şayet dibek kullanış şeklinde yani
altı altta, ağız kısmı üstte çıkar ise; 7 ila 9 metre güneybatı
istikametinde hafif kabarık alan aranır düz zeminden 50 cm. ila 2 metre
kadar yüksek alan aranır malı ordadır. Alt kısmı orta merkezinde murc
ile noktalanmışsa müjde parası altındadır.

Dibek
taşı alt kısmı üste ağiz kısmı aşağı bakar vaziyette çıkar ise mutlaka
altında müjde malı ve 7 ila 9 metre uzaklıkda güneybatı yönünde düz
alanda ana parası vardır.

04-d.)
SU KANALLARI, KÖMÜR, KİREÇ VE KİREMİT GİBİ CİSİMLERLE YÖN VERME Gömü
noktasına 9 metre kuzeydoğudan güneybatı yönüne doğru iz olarak başlar
ve mala götürür. Ama bu 9 metrelik maratonda bu izler, kanallar 2 ye
hatta 3 e ayrılırlar ama sonuçta mutlaka mala götürürler. istikamet
olarak daima güneybatı yönüne giden iz, yol takip edilmelidir.

Önemle
şunu vurgulamak isterim ki; bu materyallerden herhangi birisi çıktığı
zaman o yerin kodlanması, çıkan gizli işaretin duruş şekli yön de
dikkate alınarak resimlenmesi ya da not edilmesi gerekmektedir. Bu tür
işaretler değirmentaşı, küp ağzı (O) kategorisindeki işaretlerdir.

Gizli İşaretler (Çalışma Yerinden toprak altından Çıkan ************alar)

İşlem
gören yerlerde, yer altından çıkan yılan makeki mala olan uzaklığı,
yönü veya tünel var ise; tüneli vermektedir. Baltacık taşı, ücgen
taşlar yada canlı cansız figürler daima işlemi doğrulayıcı ve yönü
verici işaretler olarak kullanılmışlardır. Hazine gömen çete geniş
kadro ve imkana sahip olduklarından gömü alanını çok geniş eşmişler
mala doğru da dört bir yandan gizli işaretlerle yol vermişlerdir. Bu
yollar gizli maket işaretleri kök boyalı taşlar, karasakız, sarı kum,
kül, kirec, su kanalları gibi maddeler olup, bizler kazı esnasında şunu
daima hatırlarsak muvaffakiyet bizden kacmayacaktır arkadaşlar. Malı
daima ya orta merkeze ya da tam güneye defnetmişlerdir. Zaten mala bu
işaretler bizi getirecek olup, aşırı iş gücü harcamamak için kazı
esnasında işlem gören yerin sınırı bulunduğunda 4 metre orta merkezden
kazıya devam etmekte yarar vardır.

KÖMÜR
KUYULARI : Bazı bölgelerde düz tarlalarda yüzeyde toprağın karamsı
olduğu, eştikce 20,25 metrekarelik alanlarda kömürün ya da demir
cürüfünün yoğun çıktığını, zamanında da orada taş yığını olduğunu
bilmekte ya da denk gelmekteyiz. Bu yoğun kömür olan kuyularda mutlaka
gömü vardır. Eşkiya belgesinde bu yöntemin sık sık kullanıldığını,
parayı gömdükten sonra pelişt agacını üzerinde yaktıklarını, demir
cürüfü ile üzerini kapattıklarını yazmaktadır. Bu tür gömülere de
kayada yuvarlak oyma yapılmış içte parmak kırılmak süreti ile V acısı
verilerek yer noktalanmıştır.

KİREÇ
KUYULARI : Kireç kuyuları genelde dere cataklarında, kale yerlerinde
sık sık kullanılmıştır. Belirli aralıklarla 3 kuyu yapılmış olup,
hepsinde para bulunmamaktadır. Kireç kuyularının 2 tanesi boş iken orta
kuyuda para bulunmaktadır. Yine kireç kuyularına uzak işareti ayak izi,
yakın işareti yuvarlak oyma olarak yapılmıştır.


GEMi
KANCASI : Bu genelde işaretin bulunduğu mevkide bir gömünün
mujdecisidir. Ayrıca bu işaret korsanlar tarafindan yapilmiştır.

YILDIZ
: 4 uçlu yıldız tehlike habercisi ve 6 uçlu yıldız ise büyük bir
tuzağin habercisi, ayrıca gezegenlerin yönünüde belirlemek için
yapilmiş da olabilir. En uzun uç tarafini takip ederiz

HARFLER ve SAYILAR :
Harflerden
OR ORO ve G harfi kaynaklara göre altını sembolize eder ve işaretlerin
nihayetinde ters bir ( S ) harfi bulursak büyük bir define habercisidir.
Bir (
Ω ) harfi bir tepe yi gösteren işarettir. Sağinda ve ya solunda küçük
murc işareti bulunan ( X ) işareti definede tılsım olayının
habercisidir.
Bir (
Y ) işaretinin orta çizgisi biraz yukarıda ve de yanında küçük murç izi
bulunursa gömünün 1 den çok tuzak içerdiğini gösterir.
( 7 ) sayısı altın ve ya define işaretlerinden biri olmakla birlikte ( 7 ) rakamin ucu yön verebilir.

ÇİZGİLER : Düz işlenmis bir çizgi ise bu bize istikamet verir.

1 veya daha fazla dalgalı çizgiler su yönünde araştırma yapmamıza olanak verir.

Yatay 2 çizgi ve ortasında dikey çizgiler ve çizgilerin içinde küçük daire işareti mağara girişinin habercisidir.

Dikey 2 çizgi ve ortasında yatay çizgiler ve çizgilerin içinde bir daire işareti tuzaklı bir mağara girişinin habercisidir.

Yatay
2 çizgi ve 4 dikey çizgilerin dışında küçük daire işlemi var ise bu
bize çevrede ağzi tıpalanmiş bir mağaranin bulunduğunu haber eder.

4 dikey ve 1 yatay çizgi define içeren bir mezarın işaretidir.

3 dikey ve 1 yatay çizgi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder